6 lutego 2018

Pobór próbek gruntów i wody

Oferujemy pobór próbek gruntów i wody do badań laboratoryjnych. Poboru próbek dokonujemy za pomocą profesjonalnych narzędzi do odpowiednio przygotowanych pojemników a następnie niezwłocznie dostarczamy je do certyfikowanego laboratorium.

Badania laboratoryjne gruntów obejmują między innymi:

  • Analizę makroskopową
  • Oznaczanie wilgotności naturalnej
  • Oznaczanie gęstości objętościowej
  • Oznaczanie zawartości części organicznych
  • Analizę sitową
  • Analizę areometryczną
  • Badanie Proctora

Badanie wody zapewniamy zwykle w celu oznaczenia jej agresywności względem betonu i stali.