6 lutego 2018

Monitoring poziomu zwierciadła wód podziemnych

Wiele inwestycji wymaga przedłożenia dokumentacji hydrogeologicznej dla sporządzenia której konieczne są długotrwałe obserwacje wahań zwierciadła wód podziemnych. Oferujemy dokładne pomiary poziomu wody w studniach oraz otworach piezometrycznych za pomocą gwizdka hydrogeologicznego, w dowolnej lokalizacji o wymaganej przez klienta częstotliwości pomiarów. Otrzymane wyniki przedstawiamy w formie przejrzystego raportu zawierającego zestawienia tabelaryczne oraz graficzne. W razie potrzeby pobieramy próbki wody do analizy laboratoryjnej i zapewniamy ich bezzwłoczny transport do laboratorium.