Jak powstaje opinia geotechniczna?

Jednym z najczęściej sporządzanych dokumentów w geotechnice jest opinia geotechniczna w której stwierdza się warunki posadowienia obiektu budowlanego. Wykonuje się ją najczęściej dla niewielkich obiektów takich jak np. domy jednorodzinne gdzie bardziej skomplikowane dokumentacje nie są wymagane. W artykule opisano pokrótce jak powstaje ten dokument.

Prace wstępne

Wyznaczanie odwiertów w terenie

Sporządzenie opinii geotechnicznej nie jest bardzo skomplikowane, wymaga jednak szeregu działań. Pierwszym krokiem do jej sporządzenia jest wykonanie prac w terenie.  Głównym aspektem tych prac jest wykonanie badania gruntu czyli odwiertów, analizy i sondowań. Prace zaczyna się jednak od geodezyjnego zlokalizowania miejsc wykonania odwiertów. Najczęściej wykonuje się trzy odwierty rozłożone na planie trójkąta. W przypadku bardzo prostych warunków pomija się trzeci odwiert, pozostając na dwóch otworach zlokalizowanych w przeciwległych rogach planowanego budynku.

Wiercenia

Badanie gruntu wykonuje się za pomocą systemu wierceń ręcznych wykorzystując specjalistyczne świdry okienkowe, rurowe i ślimakowe które umożliwiają efektywne wiercenie w różnych warunkach, skutkując bardzo dokładnym ustaleniem profilu otworu. Zastosowanie ręcznego systemu wierceń powoduje minimalną degradacje terenu, nieporównywalną z wierceniami mechanicznymi gdzie zniszczenia są widoczne nawet wiele tygodni po zakończeniu prac.Przy wykonywaniu otworu pobierana jest próbka gruntu przy każdej zmianie w profilu i niezwłocznie poddawana jest analizie makroskopowej dzięki której ustala się stan i rodzaj gruntu, a na końcu wiercenia mierzone jest także zwierciadło wody gruntowej za pomocą świstawki hydrogeologicznej. Ponadto w razie stwierdzenia w otworze obecności utworów niespoistych, przeprowadzane jest w niewielkiej odległości od otworu badanie lekką sondą dynamiczną, które pozwala określić stopień zagęszczenia gruntu.

 

Prace biurowe

Wycinek mapy hydrogeologicznej polski jest konieczny w dokumencie takim jak opinia geotechnicznaDysponując kompletnymi profilami otworów oraz wynikami sondowań przystępuje się do ich opracowania i oceny w formie opinii. Profile są przedstawiane w formie graficznej a następnie wykonuje się ich korelacje uzyskując przekroje geologiczne. Wydziela się konkretne warstwy w przekrojach dla których ustala się dokładne parametry techniczne które mogą być podstawą do obliczeń budowlanych. Uzyskane wyniki wzbogaca się w opisy warunków geologicznych, terenowych oraz stosowne mapy a finalnie wyciąga się wnioski oraz formułuje zalecenia

Opinia geotechniczna – co umożliwia?

Dzięki wykonanym i opracowanym w wyżej opisany sposób badaniom gruntu jesteśmy w stanie określić wartość działki oraz jej przydatność do celów budowlanych. Zawarte w dokumencie parametry warstw są punktem wyjściowym do projektowania fundamentów oraz do ewentualnej konieczności wymiany gruntu. Opinia ułatwia podjęcie decyzji o ewentualnym podpiwniczeniu budynku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *