18 lutego 2018

CENNIK

Wiercenia ręczne

Wykopy geologiczne, odkrywki

Opracowanie robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Analiza makroskopowa

Wykonanie studni kopanej

Monitoring zwierciadła wody podziemnej

Pobór próbek gleb i wód